Op door Perry Roovers Fotografie & Media content (tekst, foto’s, tekeningen, infographics, video niet limitatief) rusten auteursrechten.

 

Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Perry Roovers Fotografie & Media en eventuele derde rechthebbende gepubliceerde content over te nemen, te verveelvoudigen of op welke andere wijze dan ook openbaar te maken. Tegen inbreuken op het auteursrecht van de rechthebbenden wordt altijd (gerechtelijk) opgetreden.

 

Het is mogelijk om tegen betaling licenties te bekomen voor gebruik van beeld, tekst en video welke u kunt vinden in en op de website van Perry Roovers Fotografie en haar klanten.
Elke aanvraag dient vergezeld te worden van een exacte omschrijving van het doel, aard en wijze van gebruik. In regel worden uitsluitend licenties verleend aan journalistieke media.

 

U kunt uw verzoeken richten aan Perryroovers@gmail.com waarna uw verzoek beoordeeld wordt en de tarieven en voorwaarden voor eventuele licentieverstrekking aan u kenbaar worden gemaakt.

 

De volgende tarieven zijn van toepassing bij overname van content.
Foto’s: Minimaal € 400.00 per foto, per openbaarmaking, per jaar.
Tekst: Minimaal € 3.75 per woord, per openbaarmaking van een artikel of deel ervan, per jaar.
Video: Minimaal € 750.00 per fragment van maximaal 20 seconden per openbaarmaking en/of uitzending.

 

 

Vaste klanten genieten een vaste korting op genoemde tarieven.